build your own site for free

บ้านพลาสวูด

แผ่นพลาสวูด (Plaswood Sheet) เป็นแผ่นพีวีซีชนิดแข็ง (PVC Foam Sheet) ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ทดแทนไม้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้อันมีค่าซึ่งเหลืออยู่เพียงน้อยนิด ช่วยรักษาสมดุลย์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก

ติดต่อเรา

สินค้าตัวอย่าง

Mobirise

แผ่นพลาสวูด

ผลิตภัณฑ์แผ่น PLASWOOD เป็นแผ่นพีวีซีชนิดแข็ง (PVC Foam Sheet) ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ทดแทนไม้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้อันมีค่าซึ่งเหลืออยู่เพียงน้อยนิด ช่วยรักษาสมดุลย์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก

Mobirise

เชิงชาย จากพลาสวูด

เชิงชาย หลายรูปแบบต่างๆ

Mobirise

แผ่นลายฉลุ 

แผ่นพลาสวูด ทำฉลุลาย ต่างๆ